ZNACZENIE NACJONALIZMU

W tym zna­czeniu nacjonalizm byłby identyczny ze słynnym „principe des nationalitśs” i w pewnych wypadkach nawet sprzeczny z interesem danego narodu. Tak na przykład, jak znakomicie stwierdził Bainville, zasada narodowościowa była w połowie XIX wieku sprzeczna z interesem narodowym francuskim, a to z powodu jej konsekwencji w odniesieniu do zjednoczenia Niemiec państwa włoskiego. Gdyby nacjonalizm był identycz­ny z zasadą etnograficzną, dzisiejsi polscy nacjonaliści musieliby być na przykład zdania, iż w Galicji Wschod­niej powinno powstać państwo ukraińskie itp. Na szczę­ście stwierdzić należy, iż ani jeden z czynnych w Pol­sce polityków przyznających się do nacjonalizmu nie przyznaje się do identyczności swej doktryny z zasadą narodowościową i przez nacjonalizm nie rozumie ko­nieczności posiadania przez każdy naród własnego pań­stwa.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!