ZMIANA SKŁADU NARODOWOŚCIOWEGO

Wynika to po prostu z tego, że zmiana składu narodowościowego pewnej prowincji powoduje ogromne kłopoty we­wnętrzne dla państwa, wywołuje znaczne niezadowo­lenie całej mniejszości, czasem — terror, zawsze — wielki zamęt i wysiłek. Wynik zaś odnosi się tylko do paru procent mieszkańców danej prowincji. Wspomi­naliśmy już, że celem marzeń takiego Stanisława Grab­skiego jest uzyskanie przewagi polskości na linii Lwów—Tarnopol; chodzi więc o przysporzenie państwu kilkudziesięciu tysięcy obywateli równie lojalnych jak ci mieszkańcy powiatu miechowskiego, którzy w roku 1920 powiadali: „Nasi biją Polaków.” Celem zmiany odsetka narodowościowego ludności danej prowincji bywa natomiast zazwyczaj wzgląd natury międzyna­rodowej, dążenie do utrzymania prowincji przy pań­stwie drogą zwiększenia w niej odsetka ludności pań­stwowej. Jest to też główna podstawa argumentacji cytowanego męża stanu. I tu właśnie otwiera się ge­neralna debata.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)