WYSIŁKI W KIERUNKU ZMIANY

O ile zaś chodzi wysiłki w kierunku zmiany składu narodowościowe­go pewnych prowincji, to dają one zwykle wprost śmieszne wyniki. Nawet te wyniki nie przedstawiają właściwie żadnej poważniejszej korzyści dla państwa, gdyż aczkolwiek staje się ono dzięki nim bliższe ideałom „zasady narodowościowej”, zyskuje jednocześ­nie opinię państwa rządzonego w sposób barbarzyński, co równoważy zysk ze scementowania ludności pod względem narodowym; natomiast taka polityka powo­duje bezwzględną nienawiść mniejszości dla państwa w ten sposób przyczynia się do jego osłabienia. Dla­tego to właśnie wszelkie zakusy asymilacyjne uważa­my za szkodliwe dla nowoczesnego państwa europej­skiego.

 

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!