WIĘKSZOŚCIOWA ZASADA

Otóż my twierdzimy, iż większościowa zasada demokratyczna w odniesieniu do polityki zagranicznej nie ma żadnego sensu i jest możliwie najbardziej sprzeczną z interesem samego narodu. Twierdzenie to zaś motywujemy faktem, iż większość narodowa skła­dająca się z mas ludowych przede wszystkim objawia minimalne zainteresowanie zagadnieniami związanymi z racją stanu, po drugie zaś nie jest w stanie wyczuć skomplikowanych potrzeb tej ostatniej, a zwłaszcza po­lityki ofiary będącej prawie zawsze, tak w strategii, jak w polityce, podstawą jakiejkolwiek koncepcji. Olbrzy­mia większość wyborów dzieje się nie na podstawie programów z dziedziny polityki zagranicznej, lecz na podstawie walki prawicy i lewicy.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!