W INTERESIE NARODU

Czasem w interesie narodu jest pozbycie się mniejszości, cza­sem dojście z nimi do porozumienia. Można być zde­cydowanym nacjonalistą, a jednocześnie przeciwnikiem dążenia do państwa czysto narodowego. Tak by było z naszymi narodowymi demokratami, gdyby istniała u nas poważna mniejszość czeska.Jeżeli teraz zapytamy, skąd się wziąć mogło nonsen­sowne twierdzenie o konieczności związku między in­teresem narodu a dążeniem do usunięcia mniejszości narodowych, czyli o koniecznym związku między na­cjonalizmem a dążeniem do państwa narodowego, to genezę tej mielizny szukać będziemy musieli w fał­szywym poglądzie na czynniki decydujące o wzajem­nym stosunku państw współczesnych. Twierdzimy mianowicie, iż o przynależności danych obszarów do danego państwa decyduje w mniejszej mierze ilość mieszkańców tej czy innej narodowości, a w większej siła, jaką dane państwo reprezentuje. Gdyby Rzesza Niemiecka wygrała wojnę światową, obszary etnogra­ficznie czysto polskie należałyby dziś do Niemiec.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!