STOSUNEK MNIEJSZOŚCI

O ile chodzi o stosunek do mniejszości, to St. Grabski nie jest oczywiście przyjacielem porozumienia z Ukraińcami i poniżej będziemy jeszcze z poglądami jego polemizować. Ale czas już zerwać z tym banalnym podziałem na „przyjaciół i wrogów”, na przykład Ukra­ińców. St. Grabski jest dziś zdecydowanym zwolenni­kiem wprowadzenia katastru narodowościowego, jedy­nego sposobu stworzenia zdatnego do życia samorządu na terenie Małopolski Wschodniej. Pod tym względem niezwykle silnie zbliża się do niezależnej lwowskiej myśli politycznej. Książka (zresztą interesująca) An­drzeja Giertycha  została, jako wychodząca z odmien­nych założeń, odrzucona przez „młodych” lwowskich. Jeżeli myśl narodowodemokratyczna na terenie Galicji Wschodniej nie pogrąża się dziś w beznadziejnym, w banalnym hakatyzmie, to jest to przede wszystkim za­sługa St. Grabskiego. Jego też było dziełem, iż pacy­fikacja, operacja dość miła niektórym kołtunom owe­go stronnictwa, została bądź co bądź przez lwowską endecję stanowczo potępiona.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!