PROSTA FORMA UGODY

Była to po pro­stu pewna forma „ugody”, której zarzutem w innych epokach tak ciężko obarczano rachunek czynników umiarkowanych. Gorsze było jednak to, że wzgląd na spory orientacyjne został szybko zakryty przez bez­względną nienawiść do prawicy i przez zawistne nisz­czenie roboty legionowej jej szefa na emigracji, gen. J. H. Dąbrowskiego. Niszczenie to zaś odbywało się dro­gą denuncjowania prawicowców przed władzami fran­cuskimi i oskarżania ich o prusofilizm, porozumiewa­nie się z koalicją itp. Robotę tą spełniali zaś ludzie, których wizerunki psychiczne — nie bardzo budują­ce — podawaliśmy niedawno na tych samych łamach.Okres działalności naszej lewicy, którym pragniemy obecnie się zajmować, rozciąga się od założenia tak zwanej Deputacji, czyli oficjalnej reprezentacji jako­binów na emigracji w sierpniu 1795 roku, aż do nie­sławnego wyjazdu przywódców tej instytucji do pru­skiej Warszawy w roku 1800. Można by snuć ciekawe porównania między tą działalnością a intrygami prze­ciw legionom Piłsudskiego w latach 1914—1916.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)