POGLĄDY NA ASYMILACJĘ

Poglądy Popławskiego na asymilację, poza trafną oceną stosunków miejscowych, opierały się na doświad­czeniach germanizacyjnej polityki w prowincjach za­chodnich dzisiejszej Rzeczypospolitej. Popławski zau­ważył mianowicie i silnie podkreślił, iż od czasu obu­dzenia się nowoczesnej świadomości narodowej, niem­czyzna przestała posuwać się naprzód i nastąpiło ży­wiołowe odrodzenie polskości, przede wszystkim na Śląsku. Doświadczenia tamtejsze umiał logicznie za­stosować do stosunków na wschodzie. Jest to o tyle bardziej godne podkreślenia, że zwykle opierając się na wyższości naszej cywilizacji, którą się nadmiernie chełpimy w stosunku do sąsiadujących z nami naro­dów — nie potrafimy naszych własnych doświadczeń zastosować do innych.W każdym razie jest rzeczą niewątpliwą, że Po­pławski już czterdzieści lat temu potępił rojenia asy- milacyjne w stosunku do Ukraińców i nazwał je nie­dorzecznymi mrzonkami, które mogą być wysuwane jedynie przez ludzi głupich lub odznaczających się złą wolą.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)