PEŁNE ZROZUMIENIE

Należy też od razu zaznaczyć, że Popławski miał pełne zrozumienie dla ogólnej zasady, że udzielenie praw kulturalnych i gospodarczych jednemu narodowi nie musi bynajmniej iść w parze z uszczupleniem sta­nu posiadania drugiego. Tak na przykład na str. 341 drugiego tomu swych Pism politycznych pisze: „Istnie­je teoria, że w stosunku dwu narodowości musi być jedna panująca i wyzyskująca, druga podwładna i wy­zyskiwana, że każdy nabytek jednej narodowości musi być stratą drugiej. Ale to twierdzenie jest równie fał­szywe jak dość rozpowszechnione mniemanie, że w sto­sunku ekonomicznym dwu stron zyskowi jednej stro­ny musi koniecznie odpowiadać strata drugiej.”„…Nie przeciwdziałaniem postępom ekonomicznym Rusinów, ale pracą wytężoną nad roz­wojem wszechstronnym żywiołu polskiego we wschod­niej części kraju dążyć winniśmy do utrzymania ist­niejącej normy…” Każdy stały czytelnik naszego pis­ma zorientuje się od razu, że to są właśnie poglądy, które głosimy od wielu lat na tych łamach.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)