OGROMNA ILOŚĆ PRZYKŁADÓW

Moglibyśmy zacytować tu olbrzymią ilość przykładów historycznych stwierdzających, iż kierownicy państwa mieli rację wbrew większości obywateli. Oczywiście śmiesznym i nieprawdziwym byłoby twierdzenie, iż tak musiało być zawsze i wszędzie. Ale niemniej ist­nieje większe prawdopodobieństwo, iż polityka zagra­niczna danego kraju prowadzona będzie lepiej, gdy kierownictwo jej będzie bardziej stałe i zdolne do po­wzięcia koncepcji trudnych — nie symplicystycznych i na szeroką zakrojonych skalę. Nie wątpimy, iż cały szereg „Młodych” z OWP przy­zna nam pod tym względem rację. Względy aktualno- polityczne kierują tych ludzi w stronę przeciwną niż tam, gdzie kieruje ich temperament polityczny. Nie wątpimy, iż rację kiedyś także przyzna tak głęboki śmiały umysł jak ten, którym rozporządza St. Grabski.

 

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!