ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY KONCEPCJAMI

O   kim więc piszemy. O Emilu OHivier, o Gregorze Strasserze. Oczywiście nie. Odległość między naszymi koncepcjami a koncepcjami St. Grabskiego jest ciągle. To jednak, co pragnęliśmy uwydatnić w po­wyższych rozważaniach, to fakt, iż w porównaniu do R. Dmowskiego znajduje się on stosunkowo bliżej sy­stemu politycznego prawicy rządowej (myślę o odła­mach myślących tej prawicy).Teraz jednak zdaje się być już czas najwyższy, by usprawiedliwić tytuł niniejszego artykułu. Z „mielizn” ideologii St. Grabskiego dwie zwłaszcza przykuwają naszą uwagę. Przede wszystkim koncepcja państwa na­rodowego, po drugie koncepcja rządu większości naro­du w państwie.O   ile chodzi o doktrynalny stosunek nacjonalizmu„ideału” państwa narodowego, to na wstępie stwier­dzić musimy, iż pojęcie nacjonalizmu można rozumieć podwójnie. Tak więc niektórzy publicyści, jak np. O.Jan Rostworowski SJ i redaktor St. Mackiewicz, utożsamiają nacjonalizm z teorią przyznającą każdej narodowości prawo do własnego państwa.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!