MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI

Trze­ci poświęcony będzie możliwości realizacji państwa narodowego, czwarty wreszcie — rozważaniom, czy jest ono zawsze pożądane ze względów międzynarodowych oraz wewnętrznopolitycznych.’ I tu znajdować się będziemy na płaszczyźnie aksjo- matyeznej. Wychodząc z założenia dążenia do najwięk­szej potęgi narodu, badamy następstwa logiczne, jakie to założenie za sobą pociąga. Abstrahujemy od war­tości samego założenia, od jego stosunku do kryteriów moralnych itd. Stanowisko takie niewątpliwie przyczy­nia się do rozjaśnienia problemu, lecz może również wywołać duże nieporozumienia. Należy też podkreślić, iż nie traktujemy tu ideału „państwa narodowego” ja­ko celu samego w sobie, lecz jedynie jako jeden z ewen­tualnych środków dla zwiększenia potęgi narodu, to znaczy możliwości narzucania przezeń swej woli in­nym organizmom politycznym. Wartość tego środka będzie głównym przedmiotem naszego cyklu, poświęco­nego zagadnieniu państwa narodowego.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)