JEDEN Z GŁÓWNYCH BŁĘDÓW

Ponieważ jednym z głównych błędów była ich zdaniem polityka narodo­wościowa i wyznaniowa dawnej Rzeczypospolitej, przeto dążyli do usunięcia jej skutków celem odbudo­wy państwa. Przejawiało się to w twórczości St. Tar­nowskiego i w działalności politycznej K. Badeniego, Bobrzyńskiego. Później była w ścisłym związku z austro-polską koncepcją odzyskania niepodległości, której zwolennikami byli stańczycy. Przedtem jeszcze to samo przejawiało się bardzo silnie w ukraińskiej po­lityce Hotelu Lambert, z którego ideologicznie stań­czycy wyrośli. Było rzeczą imponującą, że Polska tak długo po utracie niepodległości umiała zachować czy­sto państwowe koncepcje narodowościowe. Otóż dziwną i smutną zaiste rzeczą jest zanik tego myślenia państwowego w sprawach narodowościowych, który znamionuje ostatnie lata naszej niewoli i nie­stety pierwsze dwudziestolecie niepodległości. Głów­nym sprawcą tej zmiany jest J. L. Popławski. Przy­patrzmy się, na czym polegały jego poglądy w tej dzie­dzinie.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)