Internet i jego rola

Dzięki Internetowi promowanie politycznych poglądów, nazwisk i nazw partii jest proste jak nigdy dotąd i szczególnie młodzi politycy wkraczający dopiero w małą politykę na szczeblu regionalnym i samorządowym potrafią skuteczniej nawiązywać kontakt z potencjalnymi wyborcami. Dodatkowo młodzi politycy przeważnie mają poglądy dużo mocniej zbliżone do innych młodych ludzi, którzy niechętnie biorą udział w głosowaniu, więc odpowiednie dotarcie do tego kluczowego elektoratu może pozwolić na zdobycie bardzo dużej przewagi w głosach. Internet daje jeszcze jedną i to najważniejszą możliwość – szansę na ograniczenie wydatków na promocję i marketing ugrupowania startującego w wyborach. Nie można w trakcie kampanii politycznej rezygnować z plakatów i billboardów czy obecności w telewizji, ale niewątpliwie bardzo dużo można ugrać działając w Internecie i wykorzystując fakt, że ciekawe informacje i materiały wideo albo audio są natychmiast powielane i rozprzestrzeniane przez użytkowników sieci za darmo.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!