DRUGA STRONA DZIAŁALNOŚCI

W lecie tegoż roku Chodźkiewicz i Turski na­desłani przez Deputację do Rzymu usiłowali tam zde­zorganizować legiony. Tego rodzaju próby powtarzały się zresztą później prawie nieprzerwanie i o mało nie doprowadziły do rozstrzelania głównego radykała Chodźkiewicza przez gen. Kniaziewicza.Drugą stroną działalności lewicy było denuncjowa- nie Dąbrowskiego przed rządem francuskim. Aby nie być gołosłownym, przytoczymy poniżej kilka urywków z pism wystosowanych przez Deputację do Dyrektoria­tu francuskiego. Tak na przykład 9 III 1978 roku Dmo­chowski i Szaniawski wystosowali list do rządu fran­cuskiego, w którym pisali między innymi: „Zasadni- czy błąd (legionów — dop. nasz) leży w indywiduum, którego samowoli powierzono organizację i rozdawnic­two rang w legionach. Denuncjowaliśmy to niegdyś obywatelowi Lacroix, przestrzegając go, że gen. Dą­browski znany od dawna z ducha nieobywatelskiego z zamiłowania do intryg nie nadawał się na wodza…

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)