DRUGA IDEOLOGICZNA MIELIZNA

Gdy­by Polska przegrała wojnę 1920 roku, nie byłoby dziś prawdopodobnie granicy między nami a Rosją. W chwi­li kiedy rysuje się konflikt między etnografią a siłą, MM duje się wobec dylematu, czy ryzykować znaczne osła­bienie przez zyski etnograficzne, czy raczej czasowo z nich zrezygnować, nie ulega wątpliwości, iż drugie rozwiązanie wydaje się trafniejsze. Między interesem narodu a dążeniem do jego etnograficznego rozprze­strzenienia nie ma więc stałego związku i wręcz od­wrotnie, jest najczęściej zupełna sprzeczność.Drugą ideologiczną mielizną St. Grabskiego nazwał­bym jego koncepcję ustrojową o konieczności rządów „narodu” w państwie. Z długich rozważań historiozo­ficznych wywodzi więc b. minister ogólne twierdzenie, iż cel państwa zależy od tego, kto w nim rządzi. Po­nieważ obecnie celem państwa ma być wielkość naro­du, przeto w państwie rządzić ma — naród.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!