DOTARCIE DO SZERSZEJ OPINII

Od­krycia te nie dotarły jednak do szerszej opinii, która ciągle żywiła się kłamliwym potępieniem wszystkich w czambuł zachowawców, kłamliwym uwielbieniem dla Kołłątajów, Sułkowskich i Lelewelów, jeżeli nie dla Krukowieckich i Mierosławskich. Może więc nie będzie zbytecznym to publicystyczne sprostowanie poglądów, którymi zamierzamy się tu zajmować. Dzisiejsze na­sze rozważania poświęcone będą osobie ks. Hugona Koł­łątaja, założyciela lewicy polskiej, oraz osobistościom przywódców jakobinizmu polskiego na emigracji w epo­ce legionów Dąbrowskiego. Niestety! Trzeba już wy­raźnie wyszczególnić. W epoce legionów Jana Henryka Dąbrowskiego. Następnie przejdziemy dzieje stosunku radykałów polskich do Francji w epoce rewolucyjnejnapoleońskiej — nawiasem mówiąc, jedną z najcie­kawszych kart w dziejach naszej lewicy.

Witaj na mojej stronie, która jest poświęcona społeczeństwu i polityce! Zapraszam do czytania i mam nadzieję, że spodobają Wam się treści jakie tutaj zamieszczam!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)