Czy BOR wykonał działania naprawcze

Niezależnie od toczącego się śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku, prowadzonego przez prokuraturę, w ostatnim okresie czasu pracownicy Najwyższej Izby Kontroli dokonali kontroli Biura Ochrony Rządu, sprawdzając nie tylko przygotowywanie wizyty smoleńskiej przez funkcjonariuszy tej służby, lecz też całość działań prowadzonych przez BOR w latach 2005 – 2010 – w ramach działań zabezpieczających loty i podróże najważniejszych osób w naszym państwie. W raporcie NIK-u było zawartych wiele tez, mówiących o działaniach funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu niezgodnych z obowiązującymi procedurami oraz nienależycie zabezpieczających loty VIP-ów. NIK w swoich wytycznych polecił wyeliminowanie powstałych błędów i zalecił, aby w określonym czasie w Biurze Ochrony Rządu zostały przeprowadzone działania naprawcze. Obecnie minister spraw wewnętrznych – Jacek Cichocki zlecił podwładnym sobie funkcjonariuszom, aby dokonali sprawdzenia, czy w Biurze Ochrony Rządu zostały przeprowadzone procedury naprawcze, zalecona właśnie w raporcie pokontrolnymi NIK-u.