Kategoria: W świecie polityki

DZIAŁAJĄCA SIŁA

Siłą działającą na rzecz Polski był­by przede wszystkim silny przyrost ludności. St. Grab­ski jest zaś zbyt głębokim i zbyt mądrym

STOSUNEK MNIEJSZOŚCI

O ile chodzi o stosunek do mniejszości, to St. Grabski nie jest oczywiście przyjacielem porozumienia z Ukraińcami i poniżej będziemy

NA PIERWSZY RZUT OKA

Wreszcie w ostatniej książce St. Grabskiego znaj­duje się jedno zdanie, zdanie krótkie, niepozorne na pierwszy rzut oka, a przecież kryjące

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY KONCEPCJAMI

O   kim więc piszemy. O Emilu OHivier, o Gregorze Strasserze. Oczywiście nie. Odległość między naszymi koncepcjami a koncepcjami St. Grabskiego

ZNACZENIE NACJONALIZMU

W tym zna­czeniu nacjonalizm byłby identyczny ze słynnym „principe des nationalitśs” i w pewnych wypadkach nawet sprzeczny z interesem danego

W POJĘCIU DOKTRYNY

Według ogólnie przyjętego mniemania przez na­cjonalizm rozumie się doktrynę stawiającą interes po­lityczny narodu jako najwyższą normę działalności jednostki ludzkiej (poza

WPŁYW NA TWIERDZENIE

Mielizna ta wypływa nieodparcie z fałszywego twier­dzenia, iż jeżeli państwo polskie zapewnia mniejszo­ściom pewien współudział w swych rządach, pewne prawa

INTERES NARODU I PAŃSTWA

Zdaje się też być pewnym, iż gdyby Rzesza Niemiecka przed wojną była prowadziła w stosunku do Polaków politykę, taką jak

W INTERESIE NARODU

Czasem w interesie narodu jest pozbycie się mniejszości, cza­sem dojście z nimi do porozumienia. Można być zde­cydowanym nacjonalistą, a jednocześnie

DRUGA IDEOLOGICZNA MIELIZNA

Gdy­by Polska przegrała wojnę 1920 roku, nie byłoby dziś prawdopodobnie granicy między nami a Rosją. W chwi­li kiedy rysuje się

NARODOWA ZASADA

Można by na tę argumentację odpowiedzieć, iż za czasów dajmy na to Ludwika XIV losy państwa fran­cuskiego były niezaprzeczalnie solidarne

WIĘKSZOŚCIOWA ZASADA

Otóż my twierdzimy, iż większościowa zasada demokratyczna w odniesieniu do polityki zagranicznej nie ma żadnego sensu i jest możliwie najbardziej sprzeczną

NIESTAŁOŚĆ KIEROWNICTWA

Stąd wywodzi się niestałość kierownictwa w polityce zagranicznej, wyso­ce szkodliwa dla przeprowadzenia na dalszą metę za­krojonych planów. Sądzimy, iż zaistnieje

OGROMNA ILOŚĆ PRZYKŁADÓW

Moglibyśmy zacytować tu olbrzymią ilość przykładów historycznych stwierdzających, iż kierownicy państwa mieli rację wbrew większości obywateli. Oczywiście śmiesznym i nieprawdziwym